València-Diari

Telegram info@valenciadiari.com

E-Mail: info@valenciadiari.com

Així és el test que detecta els transgènics en els nostres aliments

Desenvolupat per esta empresa valenciana
Imatge recurs | Cedida

 

La biotecnologia ha passat a ser una part fonamental de l'agricultura actual, que mitjançant tècniques genètiques cada vegada més capdavanteres, permet aconseguir vegetals més resistents i collites més sostenibles. Sorgeixen així les denominades varietats transgèniques, que a Europa estan sotmeses a un estricte control a través d'anàlisi com el GMO SGtesting, una prova desenvolupada per la companyia espanyola Sistemeas Genómicos amb un clar objectiu: saber amb exactitud què estem menjant.

 

 

  

Així doncs, aquesta anàlisi identifica i quantifica la presència de material transgènic en alguns dels vegetals més comuns en el consum humà i en el pinso animal, tals com la dacsa, la soia i la colza. Açò permet assegurar que les varietats transgèniques presents en els aliments o pinsos es troben autoritzades per la legislació europea i es mantenen dins dels límits fixats (0,9% de càrrega transgènica), encara que la major innovació aportada per aquest test es troba en la seua capacitat per a detectar les varietats transgèniques “no autoritzades”, l'entrada de les quals en la UE està terminantment prohibida. 

 

Mitjançant aquest screening és possible identificar el material transgènic i obtenir un informe amb la interpretació dels resultats, en tan sols 12 hores

 

“Actualment, aquest test és l'únic a nivell europeu capaç de detectar organismes modificats genèticament (OMG) que no estan autoritzats per la legislació vigent en la UE i que amb aquest test ajudem a complir de forma activa. Açò resulta de vital importància per als importadors de dacsa, soia i colza, que han de certificar la total adequació i qualitat del seu producte”, explica Amparo Girós, responsable del Departament de Agrigenómica i Microbiologia Molecular en Sistemas Genómicos, i continua: “GMO SGtesting suposa un salt qualitatiu respecte a les proves que es realitzaven, ja que no solament identifica el material transgènic, sinó que ho quantifica en el mateix procés”.

 


D'aquesta forma, gràcies a aquest nou screening, qualsevol importació d'aliment contaminat pot ser rebutjada abans fins i tot d'arribar a les nostres fronteres, garantint la seguretat alimentària de tots els consumidors. I tot açò, en un procediment que tan sols requereix una xicoteta mostra de la qual extraure ADN i que facilita un informe de resultats en amb prou faenes 12 hores des de la recepció de la mostra vegetal. 

Amb aquesta prova naix una autèntica segona frontera per a la seguretat alimentària, capaç de seguir garantint l'equilibri entre la genètica aplicada als vegetals i la total certitud per als consumidors.